Wpływ zmian w podatkach
dochodowych na biznes w 2021
ZAPRASZAMY NA WEBINAR
                 
                 
                 

11 grudnia 2020
Zaczynamy o 11:00

/
Podczas webinaru poruszymy nadchodzące zmiany w podatku dochodowym – zarówno te szeroko komentowane przed ich uchwaleniem, jak również zmiany wprowadzone „po cichu”, a mimo to wywierające istotny wpływ opodatkowanie. Zmiany dotyczą różnych obszarów i mogą mieć wpływ na bieżącą działalność podatników, jak również przyszłe decyzje w zakresie inwestycji czy restrukturyzacji. 
Aby ułatwić Państwu orientację w nieustannie nowelizowanych przepisach podatkowych oraz wskazać najważniejsze daty w tym zakresie, które już warto zaznaczyć w swoich kalendarzach, zespół NGL Tax przygotował webinar, w trakcie którego w praktyczny sposób przedstawimy Państwu proponowane zmiany.
Podczas spotkania omówimy w szczególności:

Zmiany w CIT i PIT
  • „Estoński CIT” i jego zastosowanie do polskich przedsiębiorców
  • Odpis na inwestycje
  • Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i opcja odroczenia opodatkowania
  • Opodatkowanie CIT niektórych spółek jawnych
  • Zmiany w możliwości podwyższania i obniżania odpisów amortyzacyjnych
  • Wprowadzenie polityki podatkowej oraz obowiązku publikacji zmian w zakresie cen transferowych
  • Podatek u źródła z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
  • Rozliczanie strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów w efekcie m.in. połączenia lub aportu
  • Datio in solutum przy likwidacji
WPŁYW ZMIAN W PODATKACH NA BIZNES W 2021
Prelegenci:
Aleksandra Woś
PARTNER, NGL TAX
PARTNER, NGL TAX
Bartosz Sankiewicz